1965556_10202636973918941_957934669_o

Det är så fantastiskt att besöka gymmet varje dag. Kroppen mår bra och man träffar många människor med diverse bakgrunder och olika jobb. Det är väldigt få platser där man kan hitta samma sorts gemenskap och bredd.

Moderaterna står inför många utmaningar. Den största är troligtvis rekryteringsbiten. Partiet har inte alls samma tillgång till olika sorters människor som gymkedjorna eller den lokala Taekwondo föreningen. – Vilket kan bli problematiskt eftersom ett politiskt partis förhållningssätt, politik, klimat och organisationskultur skapas och reproduceras av dess medlemmar.

Det finns många trevliga människor i Moderaterna och den bild vi har av oss själva är att vi är ganska duktiga på det mesta, vilket kan vara både bra och dåligt.

Särskilt när vi ska lära oss något nytt. Om en person ska lära sig något så finns det tre gyllene trappsteg:

Trappsteg 1 = när man vet

Trappsteg 2 = när man inte vet

Trappsteg  3 = när man tror sig veta.

Det kan vara så att många moderater står på trappsteg nr 3 och det är på detta trappsteg som det är svårast att lära sig någonting nytt. Att lära någon något som denne redan tror sig ha all kunskap om, är lika lätt som att lära en gammal hund att sitta. Detta kan leda till att man arbetar utifrån gamla traditioner och att det blir mindre utveckling och framåtanda.

Om man får filosofera lite och vara självkritisk så kan man fråga sig vad som händer med ett parti som består av många ekonomer och andra liknande yrkesgrupper? Kan det vara så att mjuka värden lätt glöms bort, både när partiet är med och styr i en kommun eller region? och även internt? Arbetet i partiet kanske mer handlar om att avklara frågorna vid ett gruppmöte och få ett beslut än att arbeta med strategiskt utveckling. Ekonomistyrning är säkerligen också ett populärt begrepp som appliceras flitigt.

Samtidigt skulle det kunna vara  som så att man i partiet glömmer bort att göra  möten trevliga genom att lyfta varandra, köpa det där goda fikat eller välja en trevlig lokal att vara i. Frågor som föreningskultur kanske inte heller får lika hög prioritet eftersom resultaten inte riktigt går att ta på?

Organisationen som helhet kanske inte heller besitter tillräcklig kompetens för att hantera de konflikter och frågeställningar, som många gånger uppstår när exempelvis alla förtroendevalda konkurrerar om uppdrag.

Frågor som gruppdynamik och ledarskapsutveckling kan nog också tänkas bli lidande. För övrigt: hur mår partiets leverantörer av konferenser och kampanjmaterial när man sätter pris framför relationsskapande?

En klok person sa en gång till mig: Om det går 5 personer på gatan så ska minst 3 av dom kunna känna sig hemma i Moderaterna. Jag har funderat mycket på just detta och tror att Moderaterna har en lång väg att gå för att attrahera en såpass bred målgrupp.

Detta kan säkert vara provocerande för vissa men jag skulle nog vilja påstå att vi är för många ”klassiska” moderater i Moderaterna. Låt oss gå ut och värva sjuksköterskan, den personliga assistenten och beteendevetaren och bli ett bredare parti.

Nya Moderaterna var ett steg i rätt riktning men nu är det dags att ta nästa kliv. För att detta ska bli möjligt måste partiet ta sig i kragen och se över sin kommunikation, organisationskultur och rådande rekryteringsmetoder.

Liknande inlägg

Facebooklinkedin